โปรแกรมวันที่ 25 ก.พ. 2024

01:30
ฮังการี NB 1
ซาเลเกอเซ็ก ทีอี ซาเลเกอเซ็ก ทีอี
Kecskemeti TE Kecskemeti TE