โปรแกรมวันที่ 7 ส.ค. 2022

23:00
อินโดนีเซีย ซูเปอร์ลีก
บอร์เนียว บอร์เนียว
เปอร์ซิบ บันดุง เปอร์ซิบ บันดุง
โปรแกรมวันที่ 30 ก.ค. 2022

22:30
อินโดนีเซีย ซูเปอร์ลีก
เปอร์ซิบ บันดุง เปอร์ซิบ บันดุง
มาดูร่า ยูไนเต็ด มาดูร่า ยูไนเต็ด