โปรแกรมวันที่ 20 เม.ย. 2024

17:10
ลีกา เอ็มเอ็กซ์ เม็กซิโก
คลับ ตีฮัวนา คลับ ตีฮัวนา
ปวยบลา ปวยบลา
โปรแกรมวันที่ 15 เม.ย. 2024

16:06
ลีกา เอ็มเอ็กซ์ เม็กซิโก
ฮัวเรซ ฮัวเรซ
คลับ ตีฮัวนา คลับ ตีฮัวนา
โปรแกรมวันที่ 6 เม.ย. 2024

17:10
ลีกา เอ็มเอ็กซ์ เม็กซิโก
คลับ ตีฮัวนา คลับ ตีฮัวนา
เนกาซ่า เนกาซ่า