โปรแกรมวันที่ 28 พ.ย. 2022

22:30
ไอ-ลีก อินเดีย
เรียล แคชเมียร์ เรียล แคชเมียร์
เชอร์ชิลล์ บราเธอร์ส เชอร์ชิลล์ บราเธอร์ส
โปรแกรมวันที่ 25 พ.ย. 2022

01:00
ไอ-ลีก อินเดีย
เชอร์ชิลล์ บราเธอร์ส เชอร์ชิลล์ บราเธอร์ส