โปรแกรมวันที่ 29 ม.ค. 2023

05:00
โรมาเนีย ลีกา1
Petrolul 52 Petrolul 52
ชินเดีย ทาร์โกวิสเต้ ชินเดีย ทาร์โกวิสเต้
โปรแกรมวันที่ 24 ม.ค. 2023

05:00
โรมาเนีย ลีกา1
ชินเดีย ทาร์โกวิสเต้ ชินเดีย ทาร์โกวิสเต้
Argeş Argeş