โปรแกรมวันที่ 10 มิ.ย. 2023

09:00
ไอร์แลนด์ พรีเมียร์
แชมร็อค โรเวอร์ส แชมร็อค โรเวอร์ส
ยูซี ดับลิน ยูซี ดับลิน
โปรแกรมวันที่ 6 มิ.ย. 2023

06:00
ไอร์แลนด์ พรีเมียร์
ดันดาล์ค ดันดาล์ค
ยูซี ดับลิน ยูซี ดับลิน