โปรแกรมวันที่ 12 มิ.ย. 2023

07:30
World Cup U20
เกาหลีใต้ U20 เกาหลีใต้ U20
โปรแกรมวันที่ 9 มิ.ย. 2023

11:00
World Cup U20
อิตาลี U20 อิตาลี U20
เกาหลีใต้ U20 เกาหลีใต้ U20
โปรแกรมวันที่ 5 มิ.ย. 2023

07:30
World Cup U20
เกาหลีใต้ U20 เกาหลีใต้ U20
ไนจีเรีย U20 ไนจีเรีย U20
โปรแกรมวันที่ 2 มิ.ย. 2023

11:00
World Cup U20
เอกวาดอร์ U20 เอกวาดอร์ U20
เกาหลีใต้ U20 เกาหลีใต้ U20
โปรแกรมวันที่ 29 พ.ค. 2023

11:00
World Cup U20
เกาหลีใต้ U20 เกาหลีใต้ U20
แกมเบีย U20 แกมเบีย U20