โปรแกรมวันที่ 13 เม.ย. 2024

19:00
เกาหลีใต้ เคลีก คลาสสิก
เอฟซี โซล เอฟซี โซล
โปฮัง สตีลเลอร์ โปฮัง สตีลเลอร์
โปรแกรมวันที่ 7 เม.ย. 2024

21:30
เกาหลีใต้ เคลีก คลาสสิก
แทจอน ซิติเซน แทจอน ซิติเซน
โปฮัง สตีลเลอร์ โปฮัง สตีลเลอร์