โปรแกรมวันที่ 9 เม.ย. 2024

21:00
Friendly International Women
นิวซีแลนด์ (หญิง) นิวซีแลนด์ (หญิง)
ไทยแลนด์ (หญิง) ไทยแลนด์ (หญิง)
โปรแกรมวันที่ 6 เม.ย. 2024

16:00
Friendly International Women
นิวซีแลนด์ (หญิง) นิวซีแลนด์ (หญิง)
ไทยแลนด์ (หญิง) ไทยแลนด์ (หญิง)