โปรแกรมวันที่ 27 พ.ค. 2022

08:30
เซเรียบี อิตาลี
มอนซ่า มอนซ่า
ปิซ่า ปิซ่า
โปรแกรมวันที่ 23 พ.ค. 2022

09:00
เซเรียบี อิตาลี
มอนซ่า มอนซ่า
เบรสชา เบรสชา
โปรแกรมวันที่ 19 พ.ค. 2022

08:00
เซเรียบี อิตาลี
เบรสชา เบรสชา
มอนซ่า มอนซ่า