โปรแกรมวันที่ 21 ก.พ. 2024

05:00
โบโตล่า โมร็อกโก
ราจา คาซาบลังก้า ราจา คาซาบลังก้า
ฮัสซาเนีย อกาดีร์ ฮัสซาเนีย อกาดีร์
โปรแกรมวันที่ 17 ก.พ. 2024

09:00
โบโตล่า โมร็อกโก
ฮัสซาเนีย อกาดีร์ ฮัสซาเนีย อกาดีร์
ฟุส ราบัต ฟุส ราบัต
โปรแกรมวันที่ 14 ก.พ. 2024

07:00
โบโตล่า โมร็อกโก
โมเกร็บ เตโตอัน โมเกร็บ เตโตอัน
ฮัสซาเนีย อกาดีร์ ฮัสซาเนีย อกาดีร์
โปรแกรมวันที่ 8 ก.พ. 2024

07:00
โบโตล่า โมร็อกโก
ฮัสซาเนีย อกาดีร์ ฮัสซาเนีย อกาดีร์
โอลิมปิก ซาฟี่ โอลิมปิก ซาฟี่