โปรแกรมวันที่ 27 ม.ค. 2023

01:00
ไอ-ลีก อินเดีย
ไอซอล ไอซอล
Mohammedan Mohammedan
โปรแกรมวันที่ 22 ม.ค. 2023

01:00
ไอ-ลีก อินเดีย
เนโร่คา เนโร่คา
ไอซอล ไอซอล
โปรแกรมวันที่ 16 ม.ค. 2023

22:30
ไอ-ลีก อินเดีย
Sudeva Sudeva
ไอซอล ไอซอล