โปรแกรมวันที่ 10 มิ.ย. 2023

23:30
เกาหลีใต้ เคลีก 2
กยองนัม กยองนัม
อันซาน มูกุงฮวา อันซาน มูกุงฮวา
โปรแกรมวันที่ 3 มิ.ย. 2023

23:30
เกาหลีใต้ เคลีก 2
อันซาน มูกุงฮวา อันซาน มูกุงฮวา
ซองนัม ซองนัม
โปรแกรมวันที่ 28 พ.ค. 2023

21:00
เกาหลีใต้ เคลีก 2
ปูซาน ไอปาร์ค ปูซาน ไอปาร์ค
อันซาน มูกุงฮวา อันซาน มูกุงฮวา