โปรแกรมวันที่ 10 มิ.ย. 2023

00:30
Npl Victoria
Oakleigh Cannons Oakleigh Cannons
Heidelberg United Heidelberg United
โปรแกรมวันที่ 3 มิ.ย. 2023

00:30
Npl Victoria
Heidelberg United Heidelberg United
St. Albans Saints St. Albans Saints