โปรแกรมวันที่ 31 ม.ค. 2023

22:00
อินโดนีเซีย ซูเปอร์ลีก
พีเอส บารินโต พีเอส บารินโต
PSS สเลมัน PSS สเลมัน
โปรแกรมวันที่ 26 ม.ค. 2023

22:00
อินโดนีเซีย ซูเปอร์ลีก
พีเอส บารินโต พีเอส บารินโต
พีเอสไอเอส ซะมารัง พีเอสไอเอส ซะมารัง
โปรแกรมวันที่ 22 ม.ค. 2023

01:30
อินโดนีเซีย ซูเปอร์ลีก
บอร์เนียว บอร์เนียว
พีเอส บารินโต พีเอส บารินโต