โปรแกรมวันที่ 14 เม.ย. 2024

21:30
ไชนีสซูเปอร์ลีก
ชางชุน ย่าไท่ ชางชุน ย่าไท่
Chengdu Qianbao Chengdu Qianbao
โปรแกรมวันที่ 11 เม.ย. 2024

01:35
ไชนีสซูเปอร์ลีก
Chengdu Qianbao Chengdu Qianbao
Hangzhou Hangzhou
โปรแกรมวันที่ 6 เม.ย. 2024

21:30
ไชนีสซูเปอร์ลีก
เทียนจิน เทนด้า เทียนจิน เทนด้า
Chengdu Qianbao Chengdu Qianbao