โปรแกรมวันที่ 27 ก.ค. 2022

21:00
EAFF E-1 Football Championship
China China
Hong Kong Hong Kong