โปรแกรมวันที่ 2 ก.พ. 2023

03:30
ไอ-ลีก อินเดีย
มิเนอร์วา ปัญจาบ มิเนอร์วา ปัญจาบ
โปรแกรมวันที่ 28 ม.ค. 2023

01:00
ไอ-ลีก อินเดีย
มิเนอร์วา ปัญจาบ มิเนอร์วา ปัญจาบ
เรียล แคชเมียร์ เรียล แคชเมียร์
โปรแกรมวันที่ 23 ม.ค. 2023

01:00
ไอ-ลีก อินเดีย
Mohammedan Mohammedan
มิเนอร์วา ปัญจาบ มิเนอร์วา ปัญจาบ