โปรแกรมวันที่ 6 ธ.ค. 2022

01:30
อินโดนีเซีย ซูเปอร์ลีก
เปอร์ซิตา ตันเกอรัง เปอร์ซิตา ตันเกอรัง
บาหลี ยูไนเต็ด บาหลี ยูไนเต็ด