โปรแกรมวันที่ 8 ส.ค. 2022

03:30
อินโดนีเซีย ซูเปอร์ลีก
บายังคารา บายังคารา
เปอร์เซบายา สุราบายา เปอร์เซบายา สุราบายา
โปรแกรมวันที่ 2 ส.ค. 2022

03:30
อินโดนีเซีย ซูเปอร์ลีก
เปอร์เซบายา สุราบายา เปอร์เซบายา สุราบายา
เปอร์ซิตา ตันเกอรัง เปอร์ซิตา ตันเกอรัง
โปรแกรมวันที่ 26 ก.ค. 2022

03:30
อินโดนีเซีย ซูเปอร์ลีก
พีเอส ทีเอ็นไอ พีเอส ทีเอ็นไอ
เปอร์เซบายา สุราบายา เปอร์เซบายา สุราบายา