โปรแกรมวันที่ 12 มิ.ย. 2024

06:00
WC Qualification Africa
แอฟริกาใต้ แอฟริกาใต้
ซิมบับเว ซิมบับเว
โปรแกรมวันที่ 8 มิ.ย. 2024

03:00
WC Qualification Africa
ซิมบับเว ซิมบับเว
Lesotho Lesotho