โปรแกรมวันที่ 28 ก.ค. 2022

00:20
EAFF E-1 Football Championship
ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น
เกาหลีใต้ เกาหลีใต้