โปรแกรมวันที่ 21 พ.ย. 2022

06:30
กระชับมิตร
อิสราเอล อิสราเอล
ไซปรัส ไซปรัส
โปรแกรมวันที่ 17 พ.ย. 2022

08:00
กระชับมิตร
ไซปรัส ไซปรัส
บัลแกเรีย บัลแกเรีย