โปรแกรมวันที่ 30 พ.ย. 2022

09:00
World Cup
เวลส์ เวลส์
อังกฤษ อังกฤษ
โปรแกรมวันที่ 26 พ.ย. 2022

00:00
World Cup
เวลส์ เวลส์
อิหร่าน อิหร่าน