โปรแกรมวันที่ 20 พ.ย. 2022

04:00
Baltic Cup
ลัตเวีย ลัตเวีย
ไอซ์แลนด์ ไอซ์แลนด์
โปรแกรมวันที่ 17 พ.ย. 2022

07:00
Baltic Cup
ลัตเวีย ลัตเวีย
เอสโตเนีย เอสโตเนีย