โปรแกรมวันที่ 21 พ.ย. 2022

04:00
กระชับมิตร
ลักเซมเบิร์ก ลักเซมเบิร์ก
บัลแกเรีย บัลแกเรีย
โปรแกรมวันที่ 18 พ.ย. 2022

09:00
กระชับมิตร
ลักเซมเบิร์ก ลักเซมเบิร์ก
ฮังการี ฮังการี