โปรแกรมวันที่ 12 มิ.ย. 2024

06:00
WC Qualification Africa
เคปเวิร์ด เคปเวิร์ด
ลิเบีย ลิเบีย
โปรแกรมวันที่ 9 มิ.ย. 2024

03:00
WC Qualification Africa
แคเมอรูน แคเมอรูน
เคปเวิร์ด เคปเวิร์ด