โปรแกรมวันที่ 12 มิ.ย. 2024

05:45
WC Qualification Asia
Kuwait Kuwait
อัฟกานิสถาน อัฟกานิสถาน
โปรแกรมวันที่ 7 มิ.ย. 2024

06:00
WC Qualification Asia
อัฟกานิสถาน อัฟกานิสถาน
กาตาร์ กาตาร์