โปรแกรมวันที่ 10 มิ.ย. 2023

19:00
Npl Victoria
Bentleigh Greens Bentleigh Greens
Melbourne Knights Melbourne Knights
โปรแกรมวันที่ 3 มิ.ย. 2023

00:00
Npl Victoria
Green Gully Green Gully
Bentleigh Greens Bentleigh Greens