โปรแกรมวันที่ 16 เม.ย. 2024

08:00
เอร์สเตอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
ยอง อูเทร็คท์ ยอง อูเทร็คท์
เดน บอสช์ เดน บอสช์
โปรแกรมวันที่ 9 เม.ย. 2024

08:00
เอร์สเตอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
ยอง อาแจกซ์ ยอง อาแจกซ์
เดน บอสช์ เดน บอสช์