โปรแกรมวันที่ 6 ธ.ค. 2022

01:00
ไชนีสซูเปอร์ลีก
เทียนจิน เทนด้า เทียนจิน เทนด้า
กวางโจว เอเวอร์แกรนด์ กวางโจว เอเวอร์แกรนด์
โปรแกรมวันที่ 1 ธ.ค. 2022

01:00
ไชนีสซูเปอร์ลีก
เทียนจิน เทนด้า เทียนจิน เทนด้า
กว่างโจว R&F กว่างโจว R&F
โปรแกรมวันที่ 27 พ.ย. 2022

02:00
ไชนีสซูเปอร์ลีก
เทียนจิน เทนด้า เทียนจิน เทนด้า
เซี่ยงไฮ้ อีสต์ เอเชีย เซี่ยงไฮ้ อีสต์ เอเชีย