โปรแกรมวันที่ 23 มิ.ย. 2024

09:15
ไอซ์แลนด์ Pepsideild
Víkingur Reykjavík Víkingur Reykjavík
เคอาร์ เรย์ยาวิค เคอาร์ เรย์ยาวิค
โปรแกรมวันที่ 19 มิ.ย. 2024

10:15
ไอซ์แลนด์ Pepsideild
วาลูร์ เรย์ยาวิค วาลูร์ เรย์ยาวิค
Víkingur Reykjavík Víkingur Reykjavík