โปรแกรมวันที่ 12 มิ.ย. 2023

03:00
สวีเดน ออลสเวนส์คาน
เอไอเค โซลน่า เอไอเค โซลน่า
เอล์ฟส์บอร์ก เอล์ฟส์บอร์ก
โปรแกรมวันที่ 5 มิ.ย. 2023

03:00
สวีเดน ออลสเวนส์คาน
เอไอเค โซลน่า เอไอเค โซลน่า
คัลมาร์ คัลมาร์
โปรแกรมวันที่ 29 พ.ค. 2023

03:00
สวีเดน ออลสเวนส์คาน
เยอร์การ์เด้น เยอร์การ์เด้น
เอไอเค โซลน่า เอไอเค โซลน่า