โปรแกรมวันที่ 23 พ.ค. 2024

07:00
สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น
ออร์ไกร์ท ออร์ไกร์ท
เทรลเลบอร์ก เทรลเลบอร์ก
โปรแกรมวันที่ 18 พ.ค. 2024

07:00
สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น
เทรลเลบอร์ก เทรลเลบอร์ก
เฮลซิงบอร์ก เฮลซิงบอร์ก