โปรแกรมวันที่ 1 ต.ค. 2023

07:00
ปรีไมราลีกา โปรตุเกส
เบาวิสต้า เบาวิสต้า
ฟามาลิเคา ฟามาลิเคา
โปรแกรมวันที่ 23 ก.ย. 2023

09:15
ปรีไมราลีกา โปรตุเกส
ฟามาลิเคา ฟามาลิเคา
Arouca Arouca