โปรแกรมวันที่ 16 เม.ย. 2024

08:45
ไอร์แลนด์ พรีเมียร์
โบฮีเมี่ยนส์ โบฮีเมี่ยนส์
ดันดาล์ค ดันดาล์ค
โปรแกรมวันที่ 13 เม.ย. 2024

08:45
ไอร์แลนด์ พรีเมียร์
เชลบอร์น เชลบอร์น
โบฮีเมี่ยนส์ โบฮีเมี่ยนส์