โปรแกรมวันที่ 20 พ.ย. 2022

19:00
เจลีก ดิวิชัน 3 ญี่ปุ่น
Gifu Gifu
กิระวันสึ คิตะคิวชู กิระวันสึ คิตะคิวชู