โปรแกรมวันที่ 9 ธ.ค. 2022

01:15
อินโดนีเซีย ซูเปอร์ลีก
บาหลี ยูไนเต็ด บาหลี ยูไนเต็ด
บายังคารา บายังคารา
โปรแกรมวันที่ 6 ธ.ค. 2022

01:30
อินโดนีเซีย ซูเปอร์ลีก
เปอร์ซิตา ตันเกอรัง เปอร์ซิตา ตันเกอรัง
บาหลี ยูไนเต็ด บาหลี ยูไนเต็ด