โปรแกรมวันที่ 15 เม.ย. 2024

08:00
เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
เอ็นอีซี ไนจ์เมเก้น เอ็นอีซี ไนจ์เมเก้น
ซโวลเล่ ซโวลเล่
โปรแกรมวันที่ 8 เม.ย. 2024

00:15
เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
วิเทสส์ วิเทสส์
เอ็นอีซี ไนจ์เมเก้น เอ็นอีซี ไนจ์เมเก้น