โปรแกรมวันที่ 14 เม.ย. 2024

19:00
เกาหลีใต้ เคลีก 2
ชุนนัม ดรากอนส์ ชุนนัม ดรากอนส์
อันซาน กรีนเนอร์ส อันซาน กรีนเนอร์ส
โปรแกรมวันที่ 10 เม.ย. 2024

21:30
เกาหลีใต้ เคลีก 2
อันซาน กรีนเนอร์ส อันซาน กรีนเนอร์ส
อันซาน มูกุงฮวา อันซาน มูกุงฮวา
โปรแกรมวันที่ 6 เม.ย. 2024

19:00
เกาหลีใต้ เคลีก 2
อันยาง อันยาง
อันซาน กรีนเนอร์ส อันซาน กรีนเนอร์ส