โปรแกรมวันที่ 11 มิ.ย. 2023

04:00
ลิทัวเนีย เอ ลีก้า
ซูดูวา ซูดูวา
ทราไก ทราไก
โปรแกรมวันที่ 7 มิ.ย. 2023

07:00
ลิทัวเนีย เอ ลีก้า
ทราไก ทราไก
ชัลกิริส เคานาส ชัลกิริส เคานาส