โปรแกรมวันที่ 1 ส.ค. 2022

06:00
Euro Women
อังกฤษ (หญิง) อังกฤษ (หญิง)
เยอรมัน (หญิง) เยอรมัน (หญิง)
โปรแกรมวันที่ 28 ก.ค. 2022

09:00
Euro Women
เยอรมัน (หญิง) เยอรมัน (หญิง)
ฝรั่งเศส (หญิง) ฝรั่งเศส (หญิง)