โปรแกรมวันที่ 21 ม.ค. 2023

17:05
Friendly International Women
นิวซีแลนด์ (หญิง) นิวซีแลนด์ (หญิง)
สหรัฐอเมริกา (หญิง) สหรัฐอเมริกา (หญิง)
โปรแกรมวันที่ 18 ม.ค. 2023

17:05
Friendly International Women
นิวซีแลนด์ (หญิง) นิวซีแลนด์ (หญิง)
สหรัฐอเมริกา (หญิง) สหรัฐอเมริกา (หญิง)