โปรแกรมวันที่ 11 ธ.ค. 2022

01:00
อินโดนีเซีย ซูเปอร์ลีก
เปอร์ซิจา จาการ์ตา เปอร์ซิจา จาการ์ตา
เปอร์ซิค เคดีรี่ เปอร์ซิค เคดีรี่
โปรแกรมวันที่ 7 ธ.ค. 2022

01:30
อินโดนีเซีย ซูเปอร์ลีก
เปอร์ซิจา จาการ์ตา เปอร์ซิจา จาการ์ตา
บอร์เนียว บอร์เนียว