โปรแกรมวันที่ 29 ม.ค. 2023

23:00
อินโดนีเซีย ซูเปอร์ลีก
มาดูร่า ยูไนเต็ด มาดูร่า ยูไนเต็ด
เปอร์เซบายา สุราบายา เปอร์เซบายา สุราบายา
โปรแกรมวันที่ 24 ม.ค. 2023

23:30
อินโดนีเซีย ซูเปอร์ลีก
เปอร์ซิค เคดีรี่ เปอร์ซิค เคดีรี่
มาดูร่า ยูไนเต็ด มาดูร่า ยูไนเต็ด
โปรแกรมวันที่ 21 ม.ค. 2023

01:30
อินโดนีเซีย ซูเปอร์ลีก
มาดูร่า ยูไนเต็ด มาดูร่า ยูไนเต็ด
เปอร์ซิบ บันดุง เปอร์ซิบ บันดุง