โปรแกรมวันที่ 24 ม.ค. 2023

01:30
อินโดนีเซีย ซูเปอร์ลีก
Persis Solo Persis Solo
พีเอส ทีเอ็นไอ พีเอส ทีเอ็นไอ
โปรแกรมวันที่ 18 ม.ค. 2023

23:00
อินโดนีเซีย ซูเปอร์ลีก
พีเอส ทีเอ็นไอ พีเอส ทีเอ็นไอ