โปรแกรมวันที่ 11 มิ.ย. 2023

21:00
เกาหลีใต้ เคลีก 2
Cheongju Cheongju
ชุนนัม ดรากอนส์ ชุนนัม ดรากอนส์
โปรแกรมวันที่ 5 มิ.ย. 2023

01:00
เกาหลีใต้ เคลีก 2
ชุนนัม ดรากอนส์ ชุนนัม ดรากอนส์
ซังจู ซังมู ซังจู ซังมู