โปรแกรมวันที่ 17 ม.ค. 2023

11:15
ดีเฟนเซอร์ ดีเฟนเซอร์
มอนเตวิดีโอ วันเดอร์เรอร์ มอนเตวิดีโอ วันเดอร์เรอร์
โปรแกรมวันที่ 15 ม.ค. 2023

11:15
ดีเฟนเซอร์ ดีเฟนเซอร์
เบเลซ ซาร์สฟิลด์ เบเลซ ซาร์สฟิลด์