โปรแกรมวันที่ 11 มิ.ย. 2023

06:00
ลิทัวเนีย เอ ลีก้า
FA Šiauliai FA Šiauliai
บังกา กาซได บังกา กาซได
โปรแกรมวันที่ 7 มิ.ย. 2023

05:00
ลิทัวเนีย เอ ลีก้า
บังกา กาซได บังกา กาซได
ซูดูวา ซูดูวา