โปรแกรมวันที่ 1 ต.ค. 2023

04:30
ปรีไมราลีกา โปรตุเกส
Vizela Vizela
ปอร์ติโมเนนเซ่ ปอร์ติโมเนนเซ่
โปรแกรมวันที่ 24 ก.ย. 2023

04:30
ปรีไมราลีกา โปรตุเกส
เอสโตริล เอสโตริล
Vizela Vizela